رئيس رسانه ملي در آئين اعطاي مجوز به چهار تلويزيون تعاملي و هفت رسانه صوتي تصويري: در صنعت فرهنگي صوت و تصوير بايد به يك الگوي تجاري مناسب بينديشيم.
در صنعت فرهنگي صوت و تصوير بايد به يك الگوي تجاري مناسب بينديشيم

رئيس رسانه ملي در آئين اعطاي مجوز به چهار تلويزيون تعاملي و هفت رسانه صوتي تصويري:

در صنعت فرهنگي صوت و تصوير بايد به يك الگوي تجاري مناسب بينديشيم. رئيس رسانه ملي با تأكيد بر لزوم طراحي يك الگوي مناسب تجاري براي صنعت فرهنگي صوت و تصوير گفت : در اين عرصه بايد به رشد كسب و كار فكر كنيم و هم مهندسي تجاري و هم مهندسي فرهنگي داشته باشيم.

 به گزارش روابط‌عمومي رسانه ملي، دكتر علي عسكري در آيين اعطاي مجوز به چهار تلويزيون تعاملي و هفت موسسه رسانه صوت و تصويري افزود: چرخه‌اي كه در اين زمينه طراحي شده است، چر‌خه‌اي بسيار ارزشمند است و علاوه بر چهار تلويزيوني تعاملي كه امروز مجوز گرفتند و يك تلويزيون تعاملي كه براي خود سازمان صداوسيماست، سه تلويزيون تعاملي ديگر هم در راه است كه پس از طي مراحل، مجوز فعاليت خواهند گرفت.

 رئيس سازمان صداوسيما با تاكيد بر اين كه افرادي كه در اين عرصه كار مي‌كنند بايد دغدغه هويت ملي داشته باشند، گفت: در اين جنگ بزرگ رسانه‌اي ما تلاش مي‌كنيم فرهنگ و هويت كشور را حفظ كنيم و بايد در كنار همدلانه و فكورانه صنعت فرهنگي بسيار با اهميت صوت و تصوير را سامان دهيم.

 دكتر علي عسكري هدف از طراحي سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در رسانه ملي را تنظيم‌گري براي عرصه فضاي مجازي دانست و تصريح كرد: بايد در كنار اين تنظيم‌گري، تسهيل‌گري مناسبي هم براي همكاران خود در بخش خصوصي داشته باشيم و هم ما و هم ديگر دستگاه‌هاي مرتبط براي آنها تسهيلات در نظر بگيريم.

 رئيس سازمان صداوسيما افزود: رسانه ملي با تسهيل‌گري و تنظيم‌گري مي‌كوشد عقب‌ماندگي‌ها را در اين زمينه جبران كند و با سرعت در اين مسير پيش رود.

 رئيس رسانه ملي  با بيان اينكه مقدمات حقوقي و قانوني تأسيس اين سازمان طي شده و بعد از اين نيز مراحل تكميلي بيش‌تري به انجام خواهد رسيد، گفت: سازوكار استقرار و پيشرفت صنعت فرهنگي صوت و تصوير ايجاد شده است. وي افزود: سازمان صداوسيما براي رشد پايه‌اي اين صنعت تلاش خواهد كرد تا شركت‌هاي قدرتمندي در اين صنعت فرهنگي 
شكل بگيرد. رئيس سازمان صداوسيما با اشاره به اوضاع رسانه‌هاي امروز و بالا رفتن نياز مردم به رسانه‌ها گفت: مردم پيوسته در معرض محصولات رسانه‌اي گوناگون هستند و ما بايد براي پاسخگويي و رفع اين نياز، در اين فضا حضور پررنگي داشته باشيم.

 دكتر عسكري با بيان اينكه كشور ما اكنون در اين زمينه با كاستي‌هايي روبه‌روست، گفت: اگر مقدمات پيشرفت و پايه فرهنگ رسانه‌اي ايجاد شود، مردم مي‌توانند با روحيه خلاق و بي‌نظيرشان با اقتدار كشور را به يكي از قله‌هاي توليد محتوا بدل كنند. وي افزود: خصوصا اينكه ما كشوري اسلامي هستيم و براي مردم دنيا پيام بزرگي داريم. رئيس رسانه ملي با بيان اينكه  بايد با اتكا به پيام اسلام توليد محتوا كنيم، گفت: مي‌توان اين پيام را مانند صداوسيما در عرصه بين‌الملل با زبان‌هاي مختلف براي مردم دنيا توليد و ارسال كرد.